Územní studie Oslavany

Lokace Oslavany
Investor Soukromá osoba
Rok 2017
Tým Karel Bartoš, Miloš Dvořák, Tomáš Dvořák, Milan Šanánek

Anotace

Zadání na územní studii vzešlo z požadavků soukromého investora v koordinaci s městem Oslavany. Území je v územním plánu vyznačeno jako zastavitelné za podmínky provedení územní studie. Hlavním obsahem územní studie bylo vymezení stavebních pozemků vyššího standardu, komunikací, zasíťování a kompletní prostorové koncepce.

Územní studie Oslavany
Územní studie Oslavany