Stará hora

Lokace Oslavany
Investor Winning Estate s.r.o.
Rok 2018
Tým MILOŠ DVOŘÁK, TOMÁŠ DVOŘÁK, KAREL BARTOŠ, VOJTĚCH KOLÁŘ, MILAN ŠAMÁNEK
Vizualizace PIXBAKERS

Anotace

Lokalita se nachází jižně od centra města Oslavany. Jedná se o západní úbočí kopce Oslavanská stará hora. Lokalita je charakteristická terénním zlomem, který nabízí velkorysé výhledy na město a zároveň tvoří přirozenou hranici od staré historické části. Dobrá orientace a blízkost centra spolu s terénní konfigurací předurčují toto místo jako rozvojovou plochu pro růst výstavby.

Určující faktory pro rozvoj jsou především dobré příjezdy a stávající prostupy územím, tím bude vytvořena pevná vazba s městem. Dalším důležitým atributem je příroda, tedy možný těsný kontakt se zelení a provázanost zástavby s krajinou.

Hlavním konceptem návrhu je propojení soukromé, veřejné a krajinné zeleně. Zahrada přecházející v park a sad až k poli nebo lesu. Zeleň vytváří páteř území, spojení mezi městem a krajinou, zevnitř prostupující celkem.

Uvnitř lokality jsme pak vytvořili okružní komunikaci, která vede podél obvodu a maximálně využívá plochy pro bydlení. Návaznost na stávající silnice je uvažována ze severního a jihozápadního cípu. Doplněním napojení střední části silnicí, překonávající prudký svah přímo ve vazbě na centrum, dojde k celistvému obsloužení. Kolem této komunikace vyroste zástavba rodinnými domy různého charakteru. Navíc jsou mezi nimi vytvořena hnízda menších bytových domů s vybaveností, službami anebo obchody. Neustálým prolínáním různých typů zástavby je vytvořen mix, kde najde široké spektrum obyvatel odpověď na svoji představu o bydlení v maloměstě.

Stará hora
Stará hora
Stará hora
Stará hora
Stará hora
Stará hora