Rodinné domy Padochov

Rodinné domy Padochov

Lokace Padochov
Investor Winning Estate Theta s.r.o. (www.domy-padochov.cz)
Projekt 2020
Realizace 2021 -
Status V realizaci
Autoři Tomáš Dvořák, Karel Bartoš, Lenka Bažík, Vojtěch Kolář

Novostavba šesti rodinných domů tvoří řadovou zástavbu, typickou pro vesnice jižní Moravy. Z původní zástavby také přebírá tvarosloví různých sklonů střech, které se zde propisují do sklonitých atik domů. Řadová zástavba je záměrně rozčleněná ustupujícími hmotami, aby se zmenšilo meřítko jinak monolitického bloku domů. Tato rytmizace hmoty je klasickým kompozičním nástrojem architektury. Linie domů je mírně odsunutá od příjezdové komunikace, aby umožnila nejen parkovaní na předzahrádkách jednotlivých domů, ale především společnou pobytovou sousedskou zónu pro setkávání. Měřítko staveb a okolní zeleň dále podporují kvalitu tohoto polo veřejného prostoru v centru obce.

Rodinné domy Padochov