Obecní dům Moravské Bránice

Lokace Moravské Bránice
Zdavatel Obec Moravské Bránice
Rok 2016
Tým Karel Bartoš, Miloš Dvořák, Tomáš Dvořák, Vojtěch Kolář

Anotace

Centrum obce je v současnosti definováno především křižovatkou a malým domkem obecního úřadu. Vykoupením chátrajícího objektu a jeho demolicí vzniká dostatečný prostor pro vytvoření velkorysého centra obce. Navržené zobousměrnění komunikace procházející kolem školy vede ke zklidnění silnice podél pozemku pro stavbu Obecního domu. Členění objektu na samostatné budovy vychází jednak z funkční rozmanitosti a jednak z měřítka staveb v místě obvyklých. Objekt hasičské zbrojnice s navazujícím zadním traktem uzavírá pohledově Horní náves od vnitřní zástavby dvorů sousedních domů. Solitérní stavba obecního úřadu se sálem pak dominuje prostoru, zároveň propojuje nově vytvořené prostory Horní a Dolní návsi. Horní náves je pravým centrem obce, důstojným shromažďovacím prostorem se stromořadím a lavičkami. Dolní náves bude sloužit k pořádání akcí, trhů, tancovaček, atp.

Obecní dům Moravské Bránice
Obecní dům Moravské Bránice
Obecní dům Moravské Bránice
Obecní dům Moravské Bránice