Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě

Lokace Ostrava
Zadavatel Statutární město Ostrava
Rok 2018
Status Finále
Tým Karel Bartoš, Miloš Dvořák, Tomáš Dvořák, Vojtěch Kolář
Vizualizace PIXBAKERS

Architektonické řešení

Zastavěním parcely dochází k uzavření historického bloku. Cílem návrhu je maximální využití potenciálu místa a to jak délkou parteru, tak orientací bytů.

Základní hmotové řešení vychází z hranice, dané uliční čárou a výškou okolních budov, která dovoluje výstavbu až šestipodlažního objektu. Celková orientace bloku je ale severní až severovýchodní, což nenabízí kvalitní světelné podmínky z uliční fasády. Dalším omezením je stavba vstupního objektu kolektoru.

Námětem našeho návrhu je propojení vnitřního prostředí vnitrobloku s uličním prostorem, což považujeme za základní motiv městského domu 21. století. Toho jsme dosáhli zapuštěním dvojpodlažního parteru do hmoty domu a optickým propojením klidového ozeleněného dvoru s vytvořeným krytým prostorem – piazzettou. V tomto místě je soustředěn veřejný život domu s kavárnou, kadeřnictvím nebo pekařstvím.

Dvůr je tvořen terasou s ostrůvky zeleně, štítové stěny sousedících domů pokrývá zelený koberec vertikální zahrady. Takto vytváříme příjemné mikroklima, které se nabízí obyvatelům domu a přilehlým kancelářím k užívání a odpočinku.

Byty ve třetím až šestém podlaží jsou orientovány do dvora nebo s výhledem na řeku či kostel s příjemnou jihovýchodní a jihozápadní orientací. Některé byty do dvora jsou navíc doplněny lodžiemi.

Uliční fasáda je v úrovni zvýšeného parteru prosklená, v návaznosti na prolomení hmot doplněná betonovými stélami. Dominující hmotu dalších pater zesiluje horizontální členění s variabilitou svislic ve vazbě na interiér. Tento silný prvek sjednocuje celkovou hmotu a vytváří ikonickou architekturu soudobého městského domu. Kombinace bílých předsazených prvků na fasádě spolu s černým členěním meziokenních příček propojuje sousedící moderní domy v barevný soulad.

Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě
Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě
Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě
Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě
Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská v Ostravě