KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANSKÝ MLÝN

Lokace Říčany u Brna
Zadavatel Obec Říčany
Rok 2019
Tým TOMÁŠ DVOŘÁK, VOJTĚCH KOLÁŘ, KAREL BARTOŠ, MILAN ŠAMÁNEK
Vizualizace PIXBAKERS

Anotace

Na základě stavebního programu, který požaduje v rámci komunitního centra vytvořit ubytování v 25 bezbariérových bytech, jsme hledali vhodnou formu, která bude respektovat místo v kontextu rodinného bydlení, zároveň terénní konfiguraci danou korytem potoka a stoupající komunikací Za Mlýnem.

Pracovali jsme s tvarem sedlové střechy jako archetypem vesnice. Veškeré byty se zázemím, pečovatelkou službou a sálem jsme integrovali do jedné hmoty natočené ke slunci. Jedná se o jakousi schránku s vnějším obalem z bílé pevné hmoty (omítka, beton) a vnitřkem z měkké teplé hmoty (dřevo). Fasády obrácené ke komunikaci Za Mlýnem a směrem k sousedovi na sever jsou z bílé omítky s minimem otvorů. Prosvětlení chodby a schodiště je pomocí luxfer v líci fasády. Ustoupená jižní fasáda s předsazenými balkony, je obložena modřínovými latěmi včetně podhledů. V místě kontaktu s potokem je hmota uvolněna přetažením patra a vytvořením kryté terasy. Střecha je bílá, tvořená železobetonovou skořepinou s nátěrem proti vodě a s přiznanou tloušťkou v pohledech vytváří jakési rámování.

Dům naproti využívá terénního zlomu mezi potokem a silnicí U Koupaliště. Je z většiny vsazen do terénu a zasypán. Při jeho západním konci vystupuje nad zem domeček se sedlovou střechou. Materiálově je řešen shodně s hlavním domem jen v menším měřítku. Směrem k potoku doplněn molem. Východní stranu domu lze obejít po schodišti až doprostřed území. Poblíž tohoto schodiště je přesunuta trafostanice přístupná z ulice Jihlavské. Osazením domu do této pozice neubíráme výhled na dům s byty, zároveň se snažíme přetáhnout pozornost od černého oblouku mostu k dřevěné palubě obchodů při pohledu z bytů.

Lávky a cesty protínající území jsou dřevěné, žulové nebo betonové, ale většina ploch zůstává zatravněná, doplněná ovocnými i okrasnými stromy. Břehy potoka jsou zpevněné a přístupné.

KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANSKÝ MLÝN
KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANSKÝ MLÝN
KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANSKÝ MLÝN
KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANSKÝ MLÝN
KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANSKÝ MLÝN