Kaple cestou

Kaple cestou

Lokace Dolní Dunajovice
Stupeň Studentský projekt
Projekt 2013
Realizace 2016
Autor Vojtěch Kolář
Vedoucí práce Barbora Ponešová, Jan Foretník
Foto Barbora Ponešová, Jan Foretník, Vojtěch Kolář

Projekt se odkazuje na původní kapli sv. Rocha, která stála na vrcholu Liščího kopce (původně Rochusberg) nad Dolními Dunajovicemi od 17. do konce 18. století. Její připomínka není doslovná. Podobně jako střípky naší paměti, tak i fragmenty liturgického prostoru vyvstávají při pohledu na toto (polo)zapomenuté duchovní místo. Podél historické cesty k vrcholu je osazeno několik symbolických připomínek mobiliáře kaple: schody, lavice, ambon a klekátko. Pátým prvkem je dočasně vybudovaný kříž, který bude posléze realizován na torzu dochovaného soklu.

Umístění mobiliáře odkazuje k tradici drobné sakrální architektury (božích muk, poklon, kapliček) kolem poutních cest. Osazené kusy mobiliáře tvoří figury archetypálních tvarů z vápencových bloků. Vápenec byl zvolen jako lokálně používaný materiál, odkazující na historii místa.

Kaple cestou
Kaple cestou
Kaple cestou
Kaple cestou
Kaple cestou
Kaple cestou
Kaple cestou
Kaple cestou
Kaple cestou