OC Letmo

Lokace Brno
Investor PZ Projekt a.s.
Projekt 2011-2012
Realizace 2012-2013
Autoři Tomáš Dvořák, David Fišer, Martin Klimecký
Stavební část A77 Architekti - Tomáš Langr, Ing. Petr Aujezdský
Foto Alena Šromová

Stavba se nachází na hraně historického jádra města Brna. Pozemek byl zastavěn v 80. létech 20. století administrativní budovou Vítkovických železáren podle projektu architekta Kurfürsta. Jednalo se o stavbu progresivní, s nosnou ocelovou konstrukcí a prosklenou dvojitou fasádou. V polistopadové éře byla budova narychlo adaptována pro komerční účely velmi nízké úrovně, postupně chátrala a tuto její neslavnou éru tragicky ukončil v roce 2002 požár.

Hlavní hmota stavby zůstává oproti původnímu návrhu nezměněna. Zcela nově jsou však řešeny vstupy z úrovně ulic. Zejména ze strany ulice Josefské se podařilo ubouráním předsazeného vstupu s vyústěním eskalátorů přiblížit objekt uličnímu prostoru.

Zásadním úkolem při adaptaci budovy bylo nalézt klíč k novému vertikálnímu propojení jednotlivých podlaží a organizaci vnitřního prostoru tak, aby poskytl maximální obchodní plochu a zároveň umožnil pohyb značného množství osob. Specifičností domu je totiž skutečnost, že propojuje tři výškové úrovně parteru – „podzemní“ parter podchodu pod nádražím, úroveň rušných ulic Nádražní a Benešova v přízemí a ulice Josefské v prvním patře. Prostorové i optické propojení jednotlivých podlaží řešíme vložením centrálního atria s eskalátory.

Původní, velmi citlivě komponovaná, dvouplášťová fasáda byla bohužel, díky dlouhodobému chátrání, již prakticky zničena. Navíc, svým výrazným prosklením sice dobře vyhovovala administrativní budově, málo však novému obchodnímu využití.

Při úvahách o nové fasádě jsme vycházeli z historicky prověřeného principu, kdy je kompaktní hmota prolamována okenními otvory. Tento princip jsme se snažili nově interpretovat. Za nezbytné jsme považovali, aby okna umožnila skutečné propojení oběma směry. Aby tedy poodhalovala část ze života uvnitř domu a zároveň nabízela jedinečné výhledy, které by zpětně pozitivně ovlivňovaly utilitární náplň domu. Jako nejvhodnější jsme zvolili řešení, kdy se okno dostává do podoby expresivního tvaru. Zajímavá je pro nás interakce mezi jednotlivými okny vyvolávající zdání jejich vzájemného pohybu a emocí.

OC Letmo
OC Letmo
OC Letmo
OC Letmo
OC Letmo
OC Letmo
OC Letmo
OC Letmo
OC Letmo
OC Letmo
OC Letmo
OC Letmo