Dopravní stavby

Dalším zaměřením IKA Brno s.r.o. jsou komplexní projekty dopravních staveb ve všech stupních dokumentace. Součástí projektových prací je i projednání s orgány státní správy a správci inženýrských vedení. Nedílnou součástí je výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Naše projekty

09/2018

Náměstí města Bojkovice

Projekt pro DSP řešící revitalizaci stávající plochy náměstí v centrální poloze města Bojkovice

zahrnuje:

- náměstí, jehož součástí je komunikace ul.Černíkova

- úpravy chodníku v prostoru stávající autobusové zastávky na ulici Mánesova, včetně vjezdu do Nábřeží TGM

- parkovací plochy u penzionu

- parkoviště u náměstí

Generální projektant: Ing. arch. Josef Sátora, CSc., Ateliér KO&SA

FOTO
07/2017

II/ 425 Židlochovice - Nosislav

Dokumentace DSP

07/2017

Oprava stezky pro pěší a cyklisty kolem Eisbergu

Dokumentace DPS

PD řeší opravu stávající štěrkové cesty v obci Hradčany, která slouží jako jediné propojení pro pěší a cyklisty z části obce ul. Drásovská na ul. Tišnovská směrem k obecnímu úřadu a autobusovou zastávku.

05/2016

Apartmány hotelu Sport

Projekt DSP

PD řeší nový sjezd z místní komunikace a parkoviště pro apartmány hotelu Sport v Dolní Moravě.

Generální projektant: Ing. arch. Michal Kristen

04/2016

Oprava komunikace - ulice Úvoz v Hradčanech u Tišnova

Dokumentace DUS

PD řeší opravu povrchu stávající cesty, včetně stávajících vjezdů a doplnění o místa pro parkování.

FOTO
09/2015

Areál logistiky - Rozšíření zpevněných ploch pro parkování, Brno - Horní Heršpice

Dokumentace DUR/DSP

PD řeší vybudování parkoviště pro osobní vozy v rámci Areálu pro logistiku při ulici Firemní v Brně – Horních Heršpicích

08/2015

II/ 385 Kuřim průtah

Dokumentace DSP, DSPS

Vlastní akce představuje úsek komunikace od hranic obce na příjezdu od Čebína po nájezd na okružní křižovatku při výjezdu na Brno o celkové délce 2 108 m, a to výmenou stávajícího krytu a k úpravě šírkového usporádání komunikace na normové parametry. Souběžnou investicí bylo napojení na místní, účelové komunikace, vjezdy, vybudování nových parkovacích pruhů, aj.

08/2015

Výstavba IS a komunikace, Bílovice nad Svitavou

Dokumentace DUR

PD řeší rozšíření stávajících komunikačních ploch. Nová komunikace je umístěna v prostoru  stávající polní cesty a navazuje na stávající veřejnou místní komunikaci - ulici U Hrušek v Bílovicích nad Svitavou.

Generální projektant: Ing. Vítězslava Machovcová

05/2015

Rekonstrukce chodníků v Malhostovicích a osvětlení tří přechodů pro chodce podél silnice II/379

Dokumentace DSP

Jedná se o opravu stávajících chodníků pro zajištění bezpečné cesty pro pohyb pěších podél komunikace II/379 procházející středem obce Malhostovice při zachování jejich směrového a výškového uspořádání. Součástí stavby je doplnění stávajících přechodů pro chodce o bezpečností prvky a osvětlení.

Generální projektant: IKA Brno s.r.o.